תיאום וכיסוי ביטוחי

 

לקראת הניתוח מטופלים  ומשפחותיהם  מספרים על חששות ודאגות בנוגע לאבחנה הרפואית ,הניתוח והשלכותיו. כמו גם, אי בהירות בנוגע לזכאויות ועלויות הניתוח, האם אני זכאי לכיסוי?,  מהן העלויות במסלול המשלים בקופה? , איך אני יכול לקבל פיצוי מחברת הביטוח?,  מה משך האשפוז?, מה משך ההחלמה?,  האם קיימים חיובים נוספים מלבד ההשתתפות העצמית?, ועוד.

לכן כחלק משלים לייעוץ ע" פרופ' יוספוביץ' עופר, מתאמת הניתוחים  תיתן ייעוץ אישי והנחיות למימוש הזכאות- לכל מנותח ולכל סוג ניתוח עלויות שונות,זכאויות שונות ומגוון אפשרויות לכיסוי.
נשמח לתת שירות מקיף הכולל טיפול בהנפקת טופסי התחייבות וטופסי תביעה באופן מלא ואף לוודא את הגעתם של  האישורים לקבלת בית החולים המתאים, ביום הניתוח.

 

השלבים בתהליך הקדם ניתוח:

1.ביצוע בדיקות טרום ניתוח דרך רופא המשפחה באמצעות הקופה
2.פגישת טרום ניתוח עם מרדים מטעם בית החולים- תיקבע ע"י המטופל מס' ימים לפני הניתוח
3.תיאום הכיסוי הביטוחי –בטיפול צוות המרפאה
4.יום הניתוח- צום,רישום בקבלת בית החולים ואשפוז

 

להלן קופות החולים וחברות הביטוח בהסדר:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

לאחר האשפוז עדיין עומדות בפני המנותח משימות להשלמת התביעה להחזר ו/או פיצוי מהגורמים המממנים בהם קופות החולים וחברות הביטוח. גם בשלב זה ניתן ליווי מלא עד לקבלת ההחזרים.
בנוסף , המטופל יזומן למספר ביקורות לאחר ניתוח (בהתאם לסוג הניתוח) הוצאת סיכות, הוצאת קטטר, קבלת תשובות היסטולוגיות והמשך מעקב תקופתי .

בהצלחה!